KONTAKT

Biuro Sprzedaży:
ul. Chwaliszewo 72/2
61-104 Poznań

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00

Tel. +48 61 671 02 02
E-mail: biuropoznan@wilcza21.pl

NAPISZ DO NAS

Imię i nazwisko
E-mail
Telefon
Temat
Wiadomość
Wyrażam zgodę na przesyłanie poniższych informacji drogą elektroniczną oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171).
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Sky Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Podane dane osobowe w formularzu kontaktowym oraz przekazywane w ramach przesyłanej korespondencji przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionym interesie Administratora przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji, a następnie w celach archiwizacyjnych (nie dłużej niż przez rok). Podanie danych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez nas wyłącznie podmiotom zapewniającym na jej rzecz obsługę techniczną i informatyczną (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych). W przypadku przesyłanych wiadomością związanych z realizacją umowy lub ofertami przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B RODO. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych w przypadkach i zakresie określonym w RODO. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i/lub telefonicznie informujemy, że mogą Państwo też zgodę wycofać w każdym momencie. Wystarczy wysłać e-maila o treści „Wycofuję zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych” na adres: biuro@skyinvestments.pl.